Proto-Søkkli Example Nominal Paradigm
Anthologica Universe Atlas / Universes / Butani / Søkkli / Proto-Søkkli / Proto-Søkkli Example Nominal Paradigm

Example nominal paradigmstaw(e)-, HouseStems: /β/ <b> - /w/ <w> - ∅
Ablaut: /a/ <a> - /ɒ/ <å> - /ɛ/ <e>

NominativeSingular: /taβa/ <taba>, Dual: /taβɑ̃ː/ <tåban>, Plural: /taβɒt/ <tabåt>
Long stem with ablaut form I

AccusativeSingular: /tɒwi/ <tåwi>, Dual: /tɒwɪ̃ː/ <tåwin>, Plural: /tɒwut/ <tåwut>
Medium stem with ablaut form II

DativeSingular: /tɛwɛð/ <tewed>, Dual: /tɛwɛðæ̃ː/ <teweden>, Plural: /tɛwɛðɔt/ <tewedot>
Medium stem with ablaut form III

GenitiveSingular: /tɒl/ <tål>, Dual: /tɒlæ̃ː/ <tålen>, Plural: /tɒlɛt/ <tålet>
Short stem with ablaut form II

VocativeSingular: /tawɛ/ <tawe>, Dual: /tawæ̃ː/ <tawen>, Plural: /tawɔt/ <tawot>
Medium stem with ablaut form I

InstrumentalSingular: /tawa/ <tawa>, Dual: /tawɑ̃ː/ <tawan>, Plural: /tawɒt/ <tawåt>
Short stem with ablaut form I
(Note that the /w/ here comes from the ending, not the stem.)

LocativeSingular: /tɛβɛs/ <tebes>, Dual: /tɛβɛsɪ̃ː/ <tebesin>, Plural: /tɛβɛsot/ <tebesót>
Long stem with ablaut form III

AllativeSingular: /tɛβɒ/ <tebå>, Dual: /tɛβɑ̃ː/ <teban>, Plural: /tɛβɒt/ <tebåt>
Short stem with ablaut form III
(Note that the /β/ here comes from the ending, not the stem.)

AblativeSingular: /tawɛtsi/ <taweci>, Dual: /tawɛtsɪ̃ː/ <tawecin>, Plural, /tawɛtsut/ <tawcut>
Medium stem with ablaut form I

ComitativeSingular: /tɒxa/ <tåha>, Dual: /tɒxɒ̃ː/ <tåhon>, Plural: /tɒxɔt/ <tåhot>
Short stem with ablaut form II