Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (as) (da) (dy) (g) (i) (k) (ma) (mi) (n) (pa) (ph) (pu) (ra) (ru) (s) (ta) (tr) (z)

dallu–, arrel. "gras, engreixat".
DĀM–, Ø. "dona, fembra, muller".
dame, n. "dona".
DAN–, Ø. "sacre, sagrat".
DAN–AR–, V. "que és diví, que fa diví, que deïfica".
DAN–IT–, N. "vida".
danagimari, v. "ofrenar".
danaru, n. "temple".
danit–, arrel. "vida".
danita, n. "vida".
danugimari, v. "ofrenar".
DAP–, Ø. "mig, meitat; partir, dividir".
DAP–DA–, A. "el que reparteix".
DAPh–, Ø. "nou, fresc, recent, novell".
DAPh–UN–, N. "llorer".
dapuda, n. "rei, senyor, cabdill".
dapume, n. "ona, onada".
DAR–, Ø. "canya".
DĀR–, Ø. "salt, saltar".
DAR– (2), Ø. "forat; foradar, perforar".
DAR–UR–, N. "flauta".
DĀR–UR–, N. "salt".
DĀR–UT–, N. "posseir; sobirà".
dārul–, arrel. "salt, saltar".
darure, n. "flauta".
daruta, n. "sobirà".
daubar–, arrel. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DĒR–, Ø. "allotjar, habitar; assentament, allotjament, lloc habitat".
DĒR–UN–, N. "lloc habitat, assentament; llogaret, poble, vila".
derena, n. "vila, poble, assentament autònom".
DIG–, Ø. "fixar, unir, afermar".
DIG–US–, V. "fix, fixador, ferm; afermar, assegurar".
digusari, v. "afermar, fer un tracte".
DŌR–, Ø. "seguir, anar; camí, ruta".
draga–, arrel. "secreció, secretar".
dsank–, arrel. "fibra, tija".
dualn–, arrel. "racó, recer".
DUD–, Ø. "braç, abraçada; abraçar, arrambar, arrecerar".
DUD–AN–, N. "recer, racó, raconada, refugi, aixopluc".
DUN–, Ø. "bé, bo, ben, bon".
DUN–AG–, V. "salut, saludar".
DUP–, Ø. "cresta, vora".
DUP–AN–, N. "ona, onada".
DŪR–, Ø. "gros, ple".
DUR–, Ø. "fora, enfora, exterior".
DUR–AG–, V. "extreure, secretar, expulsar; extracció, secreció, expulsió".
DŪR–AM–, V. "pret, ple, madur; prémer, rebentar".
duraka, n. "ferro, mineral de ferro".
duru, n. "fusta, llenya".
durume, n. "pruna".

Previous Page Next Page
915 entries.

Dictionary Search

( )


Tags