Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

baran–, arrel. "corrent, riu; fluir".
baras–, arrel. "muntanya, mont".
barat–, arrel. "fosc, poc clar".
baratanur, adj. "marró, gris, bru".
bare, n. "baralla, batussa".
bastiris, n. "golfes"; "terrabastall".
batarāt–, arrel. "immundícies, sutzura, impuresa".
batis, n. "pati, arena, solar".
berk–, arrel. "mogut pel vent, inflat, insuflat".
bert–, arrel. "marró, gris, bru".
bīnd–, arrel. "fe, creença".
buers–, arrel. "líquid".
būrk–, arrel. "cavar, excavar".
DA, prep. "de, des de".
DA–, Ø. Adjectival.
DAB–, Ø. "rodona, rodó, rodolar".
DAB–UR–, N. "roda, rodona, disc".
DĀD–, Ø. "buit, cavitat, si".
DAD–, Ø. Relació; intensiu.
DAD–AG–, V. "fer, realitzar, actuar".
DAD–DUN–, N. "vàlua, valent, valor".
DAD–DŪR–, V. "guardar, acumular, acaparar, engruixir".
DAD–PhAR–, V. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DAD–RAD–, V. "parlar amb intensitat, determinació, insistència, vehemència; orar, fer oracions".
DAD–RĀG–, N. "dissolució, desfeta".
DĀD–UM–, N. "conca, concavitat".
dadga–, arrel. "fer".
dadom–, arrel. "conca, concavitat".
dadun–, arrel. "vàlua, valent, valor".
DĀK–, Ø. "fibra, tija".
DAK–, arrel. "força; vara, bastó de comandament; vindicar".
dallu–, arrel. "gras, engreixat".
DĀM–, Ø. "dona, fembra, muller".
dame, n. "dona".
DAN–, Ø. "sacre, sagrat".
DAN–AR–, V. "que és diví, que fa diví, que deïfica".
DAN–IT–, N. "vida".
danagimari, v. "ofrenar".
danakur, n. "fletxa".
danarur, n. "temple".
danit–, arrel. "vida".
danitas, n. "vida".
danugimari, v. "ofrenar".
DAP–, Ø. "mig, meitat; partir, dividir".
DAP–DA–, A. "el que reparteix, repartidor, distribuïdor".
DAPh–, Ø. "nou, fresc, recent, novell".
DAPh–UN–, N. "llorer".
dapudas, n. "rei, senyor, cabdill".
dapume, n. "ona".
DAR–, Ø. "canya".
DĀR–, Ø. "salt, saltar".
DAR– (2), Ø. "forat; foradar, perforar".
DĀR–UN–, N. "molt, abundància, excés, pluralitat".
DAR–UR–, N. "flauta".
DĀR–UR–, N. "salt".
DĀR–UT–, N. "posseir; sobirà".
dārul–, arrel. "salt, saltar".
darure, n. "flauta".
darutas, n. "sobirà".
daubar–, arrel. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DĒR–, Ø. "allotjar, habitar; assentament, allotjament, lloc habitat".
DĒR–UN–, N. "lloc habitat, assentament; llogaret, poble, vila".
derenas, n. "vila, poble, assentament autònom".
DIG–, Ø. "fixar, unir, afermar".
DIG–US–, V. "fix, fixador, ferm; afermar, assegurar".
digusari, v. "afermar, fer un tracte".
disganas, n. "braser".
domado, n. "campana votiva".
DŌR–, Ø. "seguir, anar; camí, ruta".
draga–, arrel. "secreció, secretar".
dsank–, arrel. "fibra, tija".
dualn–, arrel. "racó, recer".
DUD–, Ø. "braç, abraçada; abraçar, arrambar, arrecerar".
DUD–AN–, N. "recer, racó, raconada, refugi, aixopluc".
DUN–, Ø. "bé, bo, ben, bon".
DUN–AG–, V. "salut, saludar".
dunakas, n. "rusc".
DUP–, Ø. "cresta, vora".
DUP–AN–, N. "ona".
DŪR–, Ø. "gros, ple".
DUR–, Ø. "fora, enfora, exterior".
DUR–AG–, V. "extreure, secretar, expulsar; extracció, secreció, expulsió".
DŪR–AM–, V. "pret, ple, madur; prémer, rebentar".
durakas, n. "ferro, mineral de ferro".
durume, n. "pruna".
durur, n. "fusta, llenya".
dyakari, v. "comandar, vindicar".
dyang–, arrel. "vindicar".
ĒK–, arrel. "ham, ganxo".
ĒKh–, Ø. "aigua, líquid; moll, humit".
ĒKh–AR–, V. "aigua".
ĒN–, Ø. Adjectival.
ĒR–, Ø. Adjectival.
ER–, Ø. "cel".
ER–ĀP–, A. "cel, aeri".
eraparur, n. "cel".
ĒS–, Ø. Verbal.
ET–, Ø. Nominal.
eunestis, adj. "molt bona qualitat, qualitat exceŀlent".
fa(g)us–, arrel. "caliu".

Previous Page Next Page
1017 entries.

Dictionary Search

( )


Tags