Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (l) (m) (n) (pa) (pe) (pi) (rĀ) (ri) (sa) (su) (t) (u)

dadun–, arrel. "vàlua, valent, valor".
DĀK–, Ø. "fibra, tija".
DAK–, arrel. "força; vara, bastó de comandament; vindicar".
dallu–, arrel. "gras, engreixat".
DĀM–, Ø. "dona, fembra, muller".
dame, n. "dona".
DAN–, Ø. "sacre, sagrat".
DAN–AR–, V. "que és diví, que fa diví, que deïfica".
DAN–IT–, N. "vida".
danagimari, v. "ofrenar".
danaru, n. "temple".
danit–, arrel. "vida".
danita, n. "vida".
danugimari, v. "ofrenar".
DAP–, Ø. "mig, meitat; partir, dividir".
DAP–DA–, A. "el que reparteix".
DAPh–, Ø. "nou, fresc, recent, novell".
DAPh–UN–, N. "llorer".
dapuda, n. "rei, senyor, cabdill".
dapume, n. "ona, onada".
DAR–, Ø. "canya".
DĀR–, Ø. "salt, saltar".
DAR– (2), Ø. "forat; foradar, perforar".
DAR–UR–, N. "flauta".
DĀR–UR–, N. "salt".
DĀR–UT–, N. "posseir; sobirà".
dārul–, arrel. "salt, saltar".
darure, n. "flauta".
daruta, n. "sobirà".
daubar–, arrel. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DĒR–, Ø. "allotjar, habitar; assentament, allotjament, lloc habitat".
DĒR–UN–, N. "lloc habitat, assentament; llogaret, poble, vila".
derena, n. "vila, poble, assentament autònom".
DIG–, Ø. "fixar, unir, afermar".
DIG–US–, V. "fix, fixador, ferm; afermar, assegurar".
digusari, v. "afermar, fer un tracte".
DŌR–, Ø. "seguir, anar; camí, ruta".
draga–, arrel. "secreció, secretar".
dsank–, arrel. "fibra, tija".
dualn–, arrel. "racó, recer".
DUD–, Ø. "braç, abraçada; abraçar, arrambar, arrecerar".
DUD–AN–, N. "recer, racó, raconada, refugi, aixopluc".
DUN–, Ø. "bé, bo, ben, bon".
DUN–AG–, V. "salut, saludar".
DUP–, Ø. "cresta, vora".
DUP–AN–, N. "ona, onada".
DŪR–, Ø. "gros, ple".
DUR–, Ø. "fora, enfora, exterior".
DUR–AG–, V. "extreure, secretar, expulsar; extracció, secreció, expulsió".
DŪR–AM–, V. "pret, ple, madur; prémer, rebentar".

Previous Page Next Page
939 entries.

Dictionary Search

( )


Tags