Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (mĒ) (n) (pa) (pe) (pĪ) (ra) (ro) (s) (ta) (ti) (w)

GĪN–AG–, V. "omplir-se de gotes; gota, rosada".
GIN–ĪN–, V. "fer visible, fer aparèixer, demostrar".
GIN–ĪT–, A. "interpretat; allò interpretat, petjada, rastre d'un animal, vestigi".
gīni–, arrel. "ciència, coneixement".
GIR–, Ø. "lligar, fermar".
GIR–IS–, A. "lligat, associat, (re)fermat; lliga, associació, afirmació, lliçó".
GIS–, Ø. "pas, passatge, camí, via; entrada, accés".
GIS–AD–, V. "travessar, passar a l’altre costat o riba, anar d’un extrem a l’altre, creuar completament".
gisa, pron. "sis, 6".
GĪW–, Ø. "lloar, enaltir".
GĪW–UN–, N. "lloança, honors, dedicatòria".
gīwn–, arrel. "esport".
guant–, arrel. "vague, difús, boirós, poc clar".
guar–, arrel. "vermell".
GUD–, Ø. "solt, fluix".
GUD–ANT–, V. "vague, afluixar".
GUD–DA–, A. "genoll, ròtula".
heke, n. "ham".
hēlas–, arrel. "muntanya marina, illa".
hēlazd–, arrel. "muntanya marina, illa".
ID–, Ø. Verbal.
ĪG–, Ø. Nominal
igīnt–, arrel. "vestigi, pista, petjada, rastre d'un animal".
IK–, Ø. Nominal
IM–, Ø. Verbal.
IN–, Ø. "en, dins de".
ĪN–, Ø. Verbal.
IN–ANT–, V. "(més) enllà, dellà".
ĪN–KIR–, V. "ficar, introduir, clavar".
IN–SAR–*, n. "estiu, primavera i estiu, temps de la calor", lit.
IN–SŪR–*, n.  "estiu, primavera i estiu, temps de la calor", lit.
IN–TIS–, A. "recinte, cosa o lloc tancat".
inanta, adv. "(més) enllà, dellà".
inisaru, adj. "inferior; dessota, per sota de, més baix que; a menys que".
insar–, arrel. "calda, calorada".
insūr–, arrel. "calda, calorada".
intig–, arrel. "fus".
IP–, Ø. Verbal.
Ipiratikadi, n. Pèrcic, ésser mitològic consistent en un cavall alat fet d'escuma de mar.
ipirede, n. "escuma".
ipirisa, n. "ovella, òvid".
Ipirisu, n. Deïtat antropomorfa megadelània amb cap d'ovella o de cabra.
ipitiki, n. "dofí".
IR–, Ø. Adjectival.
IS–, Ø. Adjectival.
ISA–, Ø. "tebi, calent; tebior, escalfor".
ISA–UR–, N. "calor, escalfor; calent".
isetupa, n. "lloc, emplaçament, localitat".
isitarapu, n. "lloc, on s'hi posa quelcom, on quelcom reposa".
iskan–, arrel. "empenta, necessitat, força que mou endavant".

Previous Page Next Page
927 entries.

Dictionary Search

( )


Tags