Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (mĒ) (n) (pa) (pe) (pĪ) (ra) (ro) (s) (ta) (ti) (w)

MAD–, Ø. "cloure, reservar".
MAD–ŪK–, A. "clos, tancat, secret, taciturn".
MAG–, Ø. "gran, gros, magne".
MAG–AD–, V. "fer gran, obrar".
MAG–AN–, N. "blau, blavós, blavenc, que blaveja".
MAG–AR–, V. "gran, magne; magnífic, exceŀlent, esplèndid".
MAG–ID–, V. "massa, quantitat; amassar, créixer, recréixer".
MAG–ĪN–, V. "mesclar, acréixer".
magda–, arrel. "obrar".
magin–, arrel. "mesclar, acréixer".
MAK–, Ø. "dur, enviar".
MAKh–, Ø. "dur (adj.)".
makitatīgi, n. "Enviat, correu, diplomàtic"
malt–, arrel. "flexible".
MAM–, Ø. "mare".
MAM–ĀP–, A. "acollidor; acollir".
MAM–AR–, V. "mare, maternal; mamella".
MAN–, Ø. "aigua, humitat; humit; mullar, humitejar".
MAN–IS–, A. "humit, moll".
MAN–ŪK–, A. "mullar, remullar".
mankit–, arrel. "massa, massís".
manunk–, arrel. "mullar, remullar".
MAP–, Ø. "ombra, capa; cobrir, tapar".
MAP–UR–, N. "núvol".
MAPh–, Ø. "mascle".
MAPh–DA–, A. "mascle d'un animal, semaler; masculí".
MAR–, Ø. "llana, ovella, òvid".
mar–, arrel. "gran".
MĀR–, Ø. "alt, gran".
marda–, arrel. "mascle d'un animal, mascle semaler".
maru, n. "llana, ovella, òvid".
māru, adj. "alt, gran".
MAS–, Ø. "abella; brunzir".
MAS–IK–, N. "cera (d'abella)".
masiku, n. "cera d'abella".
masuru, n. "gat".
MAT–, Ø. "resistir, durar, persistir; resistència, duració, persistència, massa, matèria".
MĀT–, arrel. "flexible; tòrcer, girar; flexió, revolt (d’un riu)".
MAT–AN–, N. "planta, base, sola d'un peu o calçat".
MAT–AR–, arrel. "enfortir, reforçar, endurir, acréixer; resistent, resilient, engruixit".
MAT–UD–, V. "créixer, prosperar, madurar".
MAT–US–, V. "gruix; gros, gruixut, dens".
matan–, arrel. "sola, planta del peu o del calçat, base, pedestal".
matud–, arrel. "fructificar, madurar, donar fruits, resultar en".
matus–, arrel. "gros, dens".
MEK–, Ø. "bocí, porció, tros".
MĒN–, Ø. "a part, a banda, separat".
MĒN–IR–, arrel. "reduir, minvar".
menē–, arrel. "lluna, lunar".
MĒR–, Ø. "enraonar, argumentar; raó, argument".

Previous Page Next Page
927 entries.

Dictionary Search

( )


Tags