Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (mĒ) (n) (pa) (pe) (pĪ) (ra) (ro) (s) (ta) (ti) (w)

artidi, n. "teixit, tela".
artiti, adj. "recte, rígid".
aruwi, n. "oli, olivera".
AS–, Ø. Nominal.
asatura, arrel. "falcó".
asitisa, n. "lluita, baralla".
AST–, Ø. "girar, corbar, torçar; tornar".
AST–ĒR–, A. "girat, torçat, virat".
AST–IS–, A. "lluitar".
AST–UR–, N. "cercle; gir".
astis–, arrel. "lluitar, lluita, pugna".
AT–, Ø. Perfecció, estat.
AT–ĒR–, A. "sobre, superior".
AT–NAD–, V. "penyal, caient, penya-segat".
ataku, n. "fogós, briós; riu, corrent d'aigua".
atana, n. "penyal, caient, penya-segat".
atiri, adj. "a sobre, superior".
Atnāgumasa, top. El nom sàtic d'Annègimas.
Atnāgymas, top. El nom d'Annègimas en perà arcaic.
ATU–, Ø. "au, senyal diví, auguri, presagi, portent".
ATU–DA–, A. "ocell; volar com un ocell".
atuda, n. "ocell".
awana, n. "districte".
awi, n. "oli, oliva".
AZ–, Ø. Nominal
babul–, arrel. "embolic, manyoc".
baran–, arrel. "corrent, riu; fluir".
baras–, arrel. "muntanya, mont".
barat–, arrel. "fosc, poc clar".
baratanu, adj. "marró, gris, bru".
berk–, arrel. "mogut pel vent, inflat, insuflat".
bert–, arrel. "marró, gris, bru".
bīnd–, arrel. "fe, creença".
buers–, arrel. "líquid".
būrk–, arrel. "cavar, excavar".
DA, prep. "de, des de".
DA–, Ø. Adjectival.
DAB–, Ø. "rodona, rodó, rodolar".
DAB–UR–, N. "roda, rodona, disc".
DĀD–, Ø. "buit, cavitat, si".
DAD–, Ø. Relació; intensiu.
DAD–AG–, V. "fer, realitzar, actuar".
DAD–DUN–, N. "vàlua, valent, valor".
DAD–DŪR–, V. "guardar, acumular, acaparar, engruixir".
DAD–PhAR–, V. "sobresortir, exceŀlir, tenir vàlua, tenir poder o potència".
DAD–RAD–, V. "parlar amb intensitat, determinació, insistència, vehemència; orar, fer oracions".
DAD–RĀG–, N. "dissolució, desfeta".
DĀD–UM–, N. "conca, concavitat".
dadga–, arrel. "fer".
dadom–, arrel. "conca, concavitat".

Previous Page Next Page
927 entries.

Dictionary Search

( )


Tags