Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (as) (da) (dy) (g) (i) (k) (ma) (mi) (n) (pa) (ph) (pu) (ra) (ru) (s) (ta) (tr) (z)

paradiri, v. "marxar, anar-se'n, deixar un lloc".
paraga, n. "vapor".
paragi, n. "foc, foguera".
param–, arrel. "marcar, imprimir; senyal, fita".
paramu, n. "senyal, fita".
parasari, v. "córrer, fluir, allunyar-se".
parasere, n. "muntanya".
parasi, n. "temps, moció, moviment".
parateda, n. Classe social de camperols en la civilització sàtica.
paratena, pron. "cinc, 5".
pariwua, n. "estany" (metall).
parme–, arrel. "saber, coneixement".
parn–, arrel. "font, brollador".
parsan–, arrel. "centre, focus, vòrtex".
part–, arrel. "extens, ampli, iŀlimitat".
parts–, arrel. "camp, camperol, rural, ruralia, pagès, pagesia".
parudasa, n. "càrrec administratiu".
paruna, n. "marbre".
PAS–, Ø. "fer, fabricar, elaborar, produir; treball, activitat, efecte, producte".
PAS–AT–, A. "efecte, producte".
paster–, arrel. "treballar, elaborar, produir".
PAT–, Ø. "petit".
PAT–PhŌK–, arrel. "colpejar violentament i amb rapidesa".
PĒD–, Ø. "peu, pota".
pede, n. "peu, pota".
PĒKh–, Ø. "puntal, columna, biga".
PĒN–, Ø. "sencer, tot".
penatada, adj. "tort, desviat, patit, sofert".
PER–, Ø. "separar, aïllar".
PER–AM–, V. "gotejar, degotar; gota, llàgrima".
PER–APh–, V. "pelar, pell; desenganxar".
PER–AS–, N. "llunyania, separació, distància; allunyar-se, marxar d’un lloc, córrer lliure i veloç".
PER–ID–, V. "protegir, guardar, mantenir; menjar, pasturar".
PER–US–, V. "dur d'un lloc a un altre, transportar".
perans–, arrel. "ploure, gotejar".
perēn–, arrel. "cinc, 5".
perēna, arrel. "cinc, 5".
Peresas, n. L'heroi nacional perà, fundador de la nació perana.
peridu, arrel. "guardià, protector" (especialment referit als esperits).
pert–, arrel. "mantenir, sostenir; ferm, fort, estable".
perus–, arrel. "dur, portar, incitar".
perust–, arrel. "dur a un lloc, transportar".
peug–, arrel. "pegar, colpejar"
PhAD–, Ø. "arranjar, mantenir, preocupar-se".
PhAD–AD–, V. "tenir cura, curar, cuidar, mantenir; cura, remei".
PhAG–, Ø. "calda, calor, escalfor".
PhAG–AN–, arrel. "calda, xardorada".
PhAG–US–, V. "escalfar".
PhAM–, Ø. "prémer, petjar, empényer".
PhAM–AR–, V. "prémer, manxar".

Previous Page Next Page
915 entries.

Dictionary Search

( )


Tags