Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (mĒ) (n) (pa) (pe) (pĪ) (ra) (ro) (s) (ta) (ti) (w)

PAR–AM–, V. "marcar, imprimir".
PAR–AS–, N. "cosa que flueix, que passa; moció, temps".
PAR–AT–, A. "terrenc, terrós; clavat a terra; fosc, foscant, obscur, poc clar".
PAR–DA–, A. "terra, contrada".
PAR–UN–, N. "marbre".
PAR–UT–, N. "extens, ampli, iŀlimitat".
paradana, n. "terra, contrada".
paradazuna, n. "terra de frontera".
paradiri, v. "marxar, anar-se'n, deixar un lloc".
paraga, n. "vapor".
paragi, n. "foc, foguera".
param–, arrel. "marcar, imprimir; senyal, fita".
paramu, n. "senyal, fita".
parasari, v. "córrer, fluir, allunyar-se".
parasere, n. "muntanya".
parasi, n. "temps, moció, moviment".
parateda, n. Classe social de camperols en la civilització sàtica.
paratena, pron. "cinc, 5".
pariwua, n. "estany" (metall).
parme–, arrel. "saber, coneixement".
parn–, arrel. "font, brollador".
parsan–, arrel. "centre, focus, vòrtex".
part–, arrel. "extens, ampli, iŀlimitat".
parts–, arrel. "camp, camperol, rural, ruralia, pagès, pagesia".
parudasa, n. "càrrec administratiu".
paruna, n. "marbre".
PAS–, Ø. "fer, fabricar, elaborar, produir; treball, activitat, efecte, producte".
PAS–AT–, A. "efecte, producte".
paster–, arrel. "treballar, elaborar, produir".
PAT–, Ø. "petit".
PAT–PhŌK–, arrel. "colpejar violentament i amb rapidesa".
PĒD–, Ø. "peu, pota".
pede, n. "peu, pota".
PĒKh–, Ø. "puntal, columna, biga".
PĒN–, Ø. "sencer, tot".
penatada, adj. "tort, desviat, patit, sofert".
PER–, Ø. "separar, aïllar".
PER–AM–, V. "gotejar, degotar; gota, llàgrima".
PER–APh–, V. "pelar, pell; desenganxar".
PER–AS–, N. "llunyania, separació, distància; allunyar-se, marxar d’un lloc, córrer lliure i veloç".
PER–ID–, V. "protegir, guardar, mantenir; menjar, pasturar".
PER–US–, V. "dur d'un lloc a un altre, transportar".
perans–, arrel. "ploure, gotejar".
perēn–, arrel. "cinc, 5".
perēna, arrel. "cinc, 5".
Peresas, n. L'heroi nacional perà, fundador de la nació perana.
peridu, arrel. "guardià, protector" (especialment referit als esperits).
pert–, arrel. "mantenir, sostenir; ferm, fort, estable".
perus–, arrel. "dur, portar, incitar".
perust–, arrel. "dur a un lloc, transportar".

Previous Page Next Page
927 entries.

Dictionary Search

( )


Tags