Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (mĒ) (n) (pa) (pe) (pĪ) (ra) (ro) (s) (ta) (ti) (w)

RAM– (1), Ø. "llengua (anatomia)".
RAM– (2), Ø. "mur, paret, dic".
RAM–AN–, N. "llengua, idioma, parla, mot".
RĀM–PA–, N. "mot, paraula".
ramf–, arrel. "caçar, prendre, agafar amb força".
ramupadi, n. "mot, paraula".
RAN–, Ø. "tendre, tou, elàstic, flexible".
RAN–UT–, N. "tendresa, que és tou".
ranataruru, n. "manifestació, aparició, fenomen visual".
rānkt–, arrel. "cremar, abrasar, incinerar".
RAP–, Ø. "lluny".
RAP–US–, V. "lluny, distant, remot, allunyat".
rapa, n. "llosa de grans dimensions".
RĀPh–, Ø. "fúria, ràbia, ímpetu, rampell, rauxa".
RAPh–, Ø. "vi, vinya, raïm".
RĀPh–AD–, V. "fúria".
rapusi, adj. "lluny, estranger, forani".
raradi, n. "or".
RAS–, Ø. "agafar".
RAS–AT–, A. "robar; lladre, lladró, robatori, lladronici".
RAS–ĒN–, A. "agafat, pres, aturat, lent".
rast–, arrel. "robar; lladre, lladró, robatori, lladronici".
RĀT–, arrel. "mostrar, exhibir, ensenyar, exposar".
RAT–ĒN–, A. "cosa mostrada, que es mostra".
RĀT–TAR–, arrel. "demostrar(-se), sorgir, aparèixer, manifestar-se".
RAW–, Ø. "fera, lleó; fer, salvatge".
rawanu, n. "fera, animal salvatge".
RAZ–, Ø. "vora, límit, extrem, cap".
RAZ–UN–, N. "marge, límit".
razuna, n. "marge, frontera".
RĒD–, Ø. "magrana; úter; prenyat".
REPh–, Ø. "lleuger".
REPh–UR–, N. "lleuger, gràcil, ràpid; lleugeresa, ploma; elevar".
RET–, Ø. "tres".
rete, adj. "tres, 3".
RĪD–, Ø. "música, lírica, ritme".
RĪD–AN–, N. "música, dringadissa".
rimitu, n. "paga, tipus d'impost sobre béns materials i de sang".
rimphur–, arrel. "lleuger".
RIN–, Ø. "fissura, bretxa".
RIN–US–, V. "esquinçar".
rinusa, n. "esquinç, fenedura, tall".
RIP–, Ø. "lloc, emplaçament, plaça; ocupar un lloc, romandre, assentar, ocupar".
RIP–UR–, N. "seient".
RIPh–, arrel. "goig, alegria, moment de creixement, d'expansió".
RIPh–US–, arrel. "felicitat, alegria, goig".
RIS–, Ø. "límit, vora, horitzó".
RIT–, Ø. "vena, veta, línia".
RIZ–, Ø. "fer, moure, actuar; acció, moció".
RON–, Ø. "son".

Previous Page Next Page
927 entries.

Dictionary Search

( )


Tags