Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (as) (da) (dy) (g) (i) (k) (ma) (mi) (n) (pa) (ph) (pu) (ra) (ru) (s) (ta) (tr) (z)

RUN–, Ø. "mena, tipus".
RŪN–APh–, V. "amb cor, coratjós; coratge".
RUP–, Ø. "urpa, ungla".
RUP–IP–, V. "esgarrapar, gratar, esquinçar".
rupipe, n. "urpa".
RŪS–, Ø. "llevar, aixecar".
RUS–, Ø. "salvatge, feréstec, salvatgia".
RŪS–ŪK–, A. "llevant, est".
RUS–UT–, N. "salvatge, salvatgia".
rūst–, arrel. "astut, enganyós".
Rusutura, n. En la Sagandame, geni de la salvatgia.
RUT–, Ø. "quall, coàgul, grumoll, gleva; quallar, coagular, agrumollar-se, aglevar".
RUT–IT–, N. "vidre".
rutitu, n. "vidre".
SAD–, Ø. "agut".
SAD–UR–, N. "agulla, punxa, raig".
Sadunude, n. Deïtat portadora de la son i creadora dels somnis.
Sadura, n. Nom donat a l'esperit natural del Sol per la Sagandame.
sadure, n. "agulla, agudell".
saduru, adj. "agut".
SĀG–, Ø. "llarg, llong; allargar, perllongar".
SAG–, Ø. "diví, dels déus; deïtat, déu".
SAG–ŪK–, A. "vot, promesa a un déu, compromís; desig, súplica solemne".
SAK–, Ø. "rapidesa; ferm, sobtat".
SAK–AD–, V. "ràpid, breu, de manera sobtada".
SAK–AR–, V. "tall, incisió, punció; marca impresa, glif".
sakad–, arrel. "ràpid, breu, de manera sobtada".
sakar–, arrel. "tall, insició".
sakari, n. "punció, marca, text escrit".
salet–, arrel. "cosa que és gaudida, propietat, usdefruit".
SAM–, Ø. "comú, congruent; ajustar".
SAM–APh–, V. "acompanyant, congruent, ajustat".
samfa–, arrel. "ajustat, congruent, apropiat".
samu–, arrel. "fàcil, lleuger, agraït (d'usar)".
SAN–, Ø. "sentir".
SAN–UT–, N. "sentiment, sensació".
sapide, n. "capsa".
SAR–, Ø. "plaent, agradable, deliciós, estimat".
SĀR–, Ø. "caure, abatre".
SAR–ĀP–, A. "riba.
SAR–ET–, N. "gaudiment, benefici, propietat, usdefruit".
SAR–US–, V. "dolç, suau; endolcir, suavitzar, assuaujar".
sarang–, arrel. "qüestionar, preguntar".
sarata, pron. "quatre, 4".
saraub–, arrel. "riba, vora d'un riu o llac".
saraup–, arrel. "riba, vora d'un riu o llac".
SĀT–, arrel. "quatre, 4".
SAT–, Ø. "ver, veritable, vertader, creïble; veritat".
SAT–ĒR–, A. "que es fa visible, que s'apareix, que es mostra".
SATh–, Ø. "son, somni".

Previous Page Next Page
915 entries.

Dictionary Search

( )


Tags