Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (as) (da) (dy) (g) (i) (k) (ma) (mi) (n) (pa) (ph) (pu) (ra) (ru) (s) (ta) (tr) (z)

tred–, arrel. "témer, temor".
trem–, arrel. "tremolar, tremir".
tuduna, n. "colom"
TUK–, Ø. "cap, testa".
tulandas, arrel. "flor".
TUM–, Ø. "fondària, fondo, fons; pregon, penetrant".
TUM–AN–, N. "fondo, fons".
tumne, n. "fondo, fons".
TUR–, Ø. "poder, vigor, força; poderós, vigorós".
TŪR–, Ø. "passar, creuar, anar d'un extrem a un altre".
TŪR–AD–, V. "colom"
TUR–AN–, N. "flor; florir, créixer".
TUR–DA–, A. "caure violentament, amb força; caiguda sobtada, allau, atac sorpresa".
TUR–IT–, N. "un que és vigorós; guerrer".
TUR–UN–, N. "govern, poder; governar".
TŪR–US–, V. "pas, passa, passatge; ".
turita, n. "guerrer".
TUS–, Ø. "sac, bossa"
TUT–, Ø. "os".
UD–, Ø. Verbal.
ŪD–, Ø. Nominal.
UE–, pron. Pronom reflexiu de 3a persona.
UE–RIZ–, V. "desfer; sentit contrari".
ŪK–, Ø. Adjectival
UKI–, Ø. "ull, vista; veure".
UKI–UT–, N. "ull, vista, visió".
UM–, Ø. Nominal.
UN–, Ø. Nominal.
uniaru, n. "suro".
UR–, Ø. Nominal.
US–, Ø. Verbal.
UST–, Ø. "faiçó, forma, figura".
UT–, Ø. Nominal.
UZI–, Ø. "percepció".
UZI–AR–, V. "oïda, oir".
WAR–, Ø. "llavor, sement, semença; sembrar, plantar, ensementar, inseminar, prenyar".
WAR–IT–, N. "llavor, sement, grana".
waritu, n. "llavor, sement, grana".
wēn–, arrel. "nu".
WI–, Ø. "oli, oliva, olivera".
wida, n. "remolí (de mar)".
WĪG–, Ø. "simple, senzill, sincer".
WĪG–UN–, N. "nu, despullat".
WĪR–, Ø. "espiral, revolució".
WĪR–DA–, A. "espiral, remolí; girar en espiral, arremolinar, contornejar".
WĪR–UT–, arrel. "caragolat, recargolat; caragol".
wirid–, arrel. "espiral, remolí, revolució".
wiride, n. "espiral".
ZAN–, Ø. "pensar, rumiar, imaginar, raonar".
ZAN–AG–, V. "recercar; recerca".

Previous Page Next Page
915 entries.

Dictionary Search

( )


Tags