Lèxic sate
Un directori d'arrels i mots sàtics
Anthologica Universe Atlas / Universes / Taura / Megadelani / Sàtic / Sate / Lèxic sate

Page: (ad) (ar) (da) (du) (g) (i) (k) (ma) (me) (n) (pa) (ph) (po) (ra) (ru) (s) (ta) (ti) (w)

wida, n. "remolí (de mar)".
WĪG–, Ø. "simple, senzill, sincer".
WĪG–UN–, N. "nu, despullat".
WĪR–, Ø. "espiral, revolució".
WĪR–DA–, A. "espiral, remolí; girar en espiral, arremolinar, contornejar".
WĪR–UT–, arrel. "caragolat, recargolat; caragol".
wirid–, arrel. "espiral, remolí, revolució".
wiride, n. "espiral".
ZAN–, Ø. "pensar, rumiar, imaginar, raonar".
ZAN–AG–, V. "recercar; recerca".
ZAN–IT–, N. "pensament, raó".
zanag–, arrel. "recerca, recercar".
zanaguru, n. "laberint".
ZAR–, Ø. "qüestionar, preguntar".
ZAR–ĀK–, V. "inquirir, investigar, requerir, demandar, cercar".
ZER–, Ø. "enrere, posterior; recular".
ZER–APh–, V. "cedir, moure's de lloc, desplaçar-se".
ZIR–, Ø. "llarg, llong; tira".
ZIR–ĪG–, N. "estirar, allargassar".
zira, n. "corda, pèl".
zireng–, arrel. "estirar, allargassar".
ZĪZ–, Ø. "extens, escampat; estendre, escampar, repartir".
ZIZ–, Ø. "sement".
zize, n. "sement, llavor".
ZŪK–, Ø. "petit, menut, diminut, minúscul, de poca rellevància o importància".

Previous Page
925 entries.

Dictionary Search

( )


Tags