Anthologica Universe Atlas / Universes / Butani / Søkkli / Sèćli / Sèćli Dictionary / kuadzi

kuadzi, v. be terrified. Imperfective.

tags: verb, adjectival verb