Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / sipi'

sipi', ˈsipiɁ, interj. stop!

tags: interjection