hivayeka
Anthologica Universe Atlas / Universes / Rireinuverse / Remuhipe / Rireinutire / Rireinutire Dictionary / hivayeka

hivayeka, ˈhivɑˌjekɑ, n. deep freeze

tags: noun