Anthologica Universe Atlas / Universes / Some Stuff / Raqic / Raqic / Raqic Dictionary / mág

mág, mǽɡ, n. river, stream (n.)

tags: noun, neuter