Anthologica Universe Atlas / Universes / Terra Mala / Oshaharu / Oshaharu Language - Roots and Vocabulary / ŋɯ̌j

ŋɯ̌j, ŋɯ̌j, r. color, tint, hue

reverse terms: color, tint