<!>Romanization Thread (2014-09-01 13:18:04)
Romanization Thread
Anthologica Universe Atlas / Academia / Scriptorium / Romanization Thread / <!>Romanization Thread (2014-09-01 13:18:04)

? Hālian posts: 115
, Atetía, Florida
message
A brand new phonology:

__________

Consonants (onset)/mw n/
[m n]
‹m n›

/bw d/
[b d]
‹b d›

/pw t kj kw kʕ/
[p t c kʷ q]
‹p t c k q›

/kʰj kʰw kʰʕ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹ch kh qh›

/s/
[s]
‹s›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹j w x›

__________

Consonants (coda)/wm n/
[m n]
‹m n›

/wp t jk wk ʕk/
[p t c kʷ q]
‹p t c k q›

/jkʰ wkʰ ʕkʰ/
[cʰ kʷʰ qʰ]
‹ch kh qh›

/j w ʕ/
[j w ʕ]
‹j w x›

__________

Vowels/ə/
‹e›

Yep.

The vowels gets coloured by surrounding glides:

/ə əj əw əʕ/
[ə e o a]
‹a è o a›

/jə jəj jəw jəʕ/
[ie i io iɛ]
‹iè i io ie›

/wə wəj wəw wəʕ/
[uo ue u uɔ]
‹uo ue u uò›

As a result the phonetic vowel inventory looks as follows:

[i u]
[e ie ue o io uo]
[ə]
[iɛ uɔ]
[a]

__________

Sample text/pwəkjə dəʕdəjktə kʰjə dəwk jəkjəbwəwk ʕə kwəʕkmwəjkʰ/
/dəw kʕəʕkʰʕə pwəkjə nəkjəjkʰ bwəwmʕəwmmwə kʰjətkʰwə/
/jəwkʰ kwətəʕkkʰjəʕkʰ jəwmʕə təttəjkʰ/
/səwkʕəwkʰ pwəjkʰjəkjə nətəjkʰtəwm kʰwəkʰwə kwəwəkʰjə pwəwəwkʰ/
/kjən dətjəw dəʕkʰtən kʰʕəʕkʰmwəkʰjə kwə/

[puocie dadectə cʰie dokʷ ieciebukʷ ʕə kʷuɔqmuecʰ]
[do qaqʰə puocie nəcicʰ bumʕommuo cʰietkʷʰuo]
[iokʷʰ kʷuotaqcʰiɛqʰ iomʕə təttecʰ]
[soqokʷʰ puecʰiecie nətecʰtom kʷʰuokʷʰuo kʷuocʰie puokʷʰ]
[cien dətio daqʰtən qʰaqʰmuocʰie kʷuo]

Puocie dadecta chie dok ieciebuk xa kwuòqmuech.
Do qaqha puocie nacich bumxommuo chietkhuo.
Iokh kuotaqchieqh iomxa tattech.
Soqokh puechiecie natechtom khuokhuo kuochie puokh.
Cien datio daqhtan qhaqhmuochie kuo.