Anthologica Universe Atlas / Universes / Internarrat / Mîrkšamic / Mîrkšam / Mîrkšam lexicon / kjum

kjum, [kɥum], vt. To be south (of).

tags: verb transitive