πφαλα
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / πφαλα

πφαλα, /p.pʰa.la/, f. head