ηα̨ͱς
Anthologica Universe Atlas / Universes / Context 34 / Weyötiss / Λεχσικον το Ϝεͱο̨τισς / ηα̨ͱς

ηα̨ͱς, /hɛjs/, adj. polite epithet: esteemed, honorable.

usage: Used with the name of a person, as ο ηα̨ͱς Χσενιππς "the esteemed Khsenipps".

etymology: ἅγιος

inflection: ηα̨ͱς, -, -ον